Tekno Yapı Kimyasalları
EN

Su Yalıtım Ürünleri

Akrilik, Poliüretan, Bitum esaslı su izolasyonu ürün çeşitlerine buradan ulaşabilirsiniz

KATEGORİLER 2019 KATALOĞUMUZU
PDF OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ
TSE VE CE BELGELERİMİZİ
İNCELEDİNİZ Mİ ?

Teknopur Enjeksiyon poliüretan

Teknopur Enjeksiyon poliüretan
İki bileşenli, düşük vizkoziteli, su ile reaksiyona geçen,rijit poliüretan reçine. Hidrostatik basınçlı, tazyikli, çok veya az miktardaki su akıntılarını durdurmak için enjeksiyon reçinesidir.

Ürün Tanımı: 

İki bileşenli, düşük vizkoziteli, su ile reaksiyona geçen,rijit poliüretan reçine.
Hidrostatik basınçlı, tazyikli, çok veya az miktardaki su akıntılarını durdurmak için enjeksiyon reçinesidir
.

              Kullanım Alanları

         Yüksek basınçlı veya yüksek akımlı, tazyikli, su sızıntılarına karşı.

         Diyafram / istinat duvarlarındaki su sızıntılarını bloke etmek için.

         Harekete  maruz kalmayan yerlerde, geniş çaplı boşlukların, örneğin; kaya çatlakları, kırılma defoları, dolgu tabakaları, derzler,         çatlaklar ve ayrışma (segregasyon) olmuş betonarmede.

         Tünel inşaatlarında, LDPE veya HDPE membran kaplama enjeksiyonunda.

         Islak ortamda NATM delme ve patlatma ile TBM önünde su geçirimsizlik ve konsolidasyon için ön enjeksiyonda,

         Çiroz deliklerinin ıslak veya kuru ortamda, dolgu işlerinde.

         Islak veya kuru ortamda çakıl dolguların sıkıştırma işleminde mantolama enjeksiyonunda.

         Toprak stabilizasyonu ve dolgudaki ankrajlama işlerinde.

         Yüksek dozda su akıntılarının var olduğu durumlarda, gözenekli betonarme arkasını perde enjeksiyon işlerinde.

         Eski ve yeni betonun birleşim yerlerinde kullanılır.

 

Özellikleri ve Avantajları

         TeknopurEnjeksiyon  derz veya çatlaklarda dayanıklı rijit conta halini alır.

         Yanıcı değildir, solventsizdir.

         Kullanıcı dostu tek bileşenlidir.

         Kontrol edilebilir reaksiyon zamanı:Katalizör kullanılarak kür alma süresi azaltılabilir.

         Kürünü almış ürün çoğu organik çözeltilere, hafif asitlere ve mikro organizmalara karşı dayanıklıdır.

 

 

Uygulama:

         Uygulamaya başlamadan önce ürünü tanımak için teknik bilgi ve sağlık / güvenlik föylerini okuyunuz.

         Daima,  katalizörü kullanmadan önce çalkalayınız.

 

 

Yüzey Hazırlığı:

         Çatlak veya derzlerdeki serbest parçacıklar- kalıntılar temizlenmelidir.3 mm den fazla geniş sızdıran çatlakların üzeri uygun metot ile kapatılmalıdır.

         Kullanılacak ( Paker) enjektör çapına göre 45 derece açı ile delikler delinir.Çatlağın düz hat olmaması durumunda, deliklerin çatlağın her iki tarafına şaşırtmalı şekilde delinmesi önerilir.

         Delik derinliği betonarme kalınlığının yarı derinliği kadar olmalıdır.Deliğin çatlaktan uzaklığı da  beton kalınlığının yarısı kadar olmalıdır.

         Delikler arasındaki mesafe, mevcut olan duruma göre 15-90 cm olabilir.

         Pakerler ( enjektörler ) deliklere yerleştirilir ve enjeksiyon esnasında oluşabilecek basınca dayanıklı duruma getirilmelidir.

         Kuru ortamda, enjektörlerden önce su sıkılır.Bu işlem  çatlak/ derz içerisindeki toz ve yabancı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.Çatlak/ derz içerisindeki su , reçinenin reaksiyona geçmesini sağlayacaktır.

Reçine ve Ekipmanların Hazırlanması:

         Reçine ile, önceden miktarı belirlenmiş katalizör hazırlanır, katalizör önceden çok iyi çalkalanmalıdır.

         Reçine sudan uzak tutulmalıdır.Aksi halde reaksiyona geçer.Köpükleşmeye başlar ve enjeksiyon pompa ve ekipmanlar içerisinde donmaya başlar ve pompayı tıkar.

         Çatlak veya derzlere su sıkılması gerekiyorsa mutlaka iki ayrı pompa kullanılmalıdır.

Uygulama İşlemi:

         Enjeksiyona birinci pakerden başlanmalıdır.

         Enjeksiyona; enjeksiyon pompasının en düşük basıncı ile başlanmalıdır, reçine taşmaya başlayana kadar basınç yavaşça yükseltilmelidir. Çatlak boyutuna, betonarme kalınlığına ve genel şartlara göre, basınç 14 bar ile 200 bar arasında değişebilmektedir.

         Betonarmeden gelecek reçine sızıntısı, reçinenin betonarmede işlediğini gösteren iyi bir işarettir.Fazla akıntılar paçavra / çaput ile tıkanmalı ve reçinenin genleşmesi için beklenir.Akıntı durduğu zaman enjeksiyon işlemine devam edilir.

         Enjeksiyon işlemi sırasında çatlaklardan, önce su sonra köpüklü reçine akacaktır.

         Reçine ikinci pakere ulaşınca enjeksiyon işlemi durdurulur.

         Enjektör ikinci pakere yerleştirilir ve işlem tekrarlanır.

         Birkaç pakerdenenjeksiyon yapılınca, birinci pakere dönülüp bir daha reçine enjekte edilir.

         Reçine enjeksiyonundan sonra, pakerlerden tekrar su sıkılabilir, bu da geride kalan reçinenin reaksiyonunu sağlayacaktır.

         Reçine kürünü almadan Pakerler yerinden çıkarılmamalıdır.

         Pakerlerden dolayı oluşan delik boşlukları çimento ile doldurulabilir.

         Enjeksiyon işlemi bittikten sonra pompa ve ekipmanlar 30 dakika içerisinde temizlenmelidir.

         Makine ve ekipmanların temizliğinde solvent kullanmayınız.Atıklar yerel mevzuatlara göre uzaklaştırılmalıdır.

 

Ekipmanların Temizliği Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden; Aletler;solventile, eller, temiz ılık su ve sabun ile yıkanmalıdır. Sertleşenharç sadece mekanik olarak temizlenebilir.

 

Teknik Bilgi:

Kimyasal Yapı

Poliüretan Esaslı

Yoğunluk

A Bileşen : 1,02±0,03 ( g / ml )

B Bileşen : 1,14±0,03 ( g / ml )

 

20  0C de Katalizör miktarı ve kürleşme zamanı.

KATALİST

1/100

1/50

1/20

1/15

1/10

REAKSİYON ZAMANI

300 SN

120 SN

60 SN

45 SN

30 SN

 

Ambalaj:

5 kg ve 20 kg lık set

Depolama Koşulları / Raf ömrü:

Açılmamış ve zarar görmemiş orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay

 Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, Tekno Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. ‘nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir

Yerel Sınırlamalar

 Yerel düzenlemeler nedeni ile, bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılıkgösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfenyerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

 Sağlık ve GüvenlikBilgileri

 Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertarafedilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğergüvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS)başvurmalıdırlar.

  Yasal Notlar

Tekno Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve sonkullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Tekno Yapı Kimyasalları 'nın tavsiyeleridoğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığıdurumlar hakkında Tekno Yapı Kimyasalları 'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyiniyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikteoldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Tekno Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğruürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yöndeTekno Yapı Kimyasalları tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusundaverilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardanTekno Yapı Kimyasalları sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğüuygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Tekno Yapı Kimyasalları’nın ürünlerininözelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet haklarıgözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcutşartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Tekno Yapı Kimyasalları 'ya başvuraraktemin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

 

Sorularınız mı var ? Bir ürün ile ilgili daha detaylı
bilgi veya çözüm mü arıyorsunuz ? Hemen Bize Ulaşın