Tekno Yapı Kimyasalları
EN FR

Haberler

İZODER' E ÜYE OLDUK..

TEKNO YAPI KİMYASALLARI olarak, temel olarak toplumumuzda yalıtım bilincinin gelişmesi konusunda faaliyet gösteren İZODER' e üye olduk.İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği, "yalıtım" konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmeyi amaç edinen ve bunu sağlamak üzere ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemesi üreticilerini, satıcılarını ve uygulayıcılarını bir çatı altında toplayan sivil toplum örgütüdür. İZODER in amaç ve vizyonu aşağıdaki gibidir: İZODER'in misyonu; etkin ısı, su, ses, yangın yalıtımı, yalıtımlı doğrama ve cam kullanımı ile sağlıklı ve konforlu binalar ile binalarda enerji verimliliğinin artırılması için faaliyet göstermek ve bu alanda çalışma yapan diğer kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak ve sağlıklı bina üretimi ve insanlarımıza konforlu yaşam temini hedeflerine ilave olarak Avrupa Birliği'ne uyum hedefleri doğrultusunda binalarda etkin enerji verimliliğine ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak olarak özetlenebilir. Isı yalıtımı konusunda ülke çapında enerji ve döviz tasarrufu sağlanması, Ses yalıtımı konularında yetkililerin ve toplumun dikkatini çekmek ve gerekli önlemlerin nasıl alınabileceğini göstermek, bu suretle insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak, Su yalıtımı konusunda uygulamaların teknik kurallara uygun olarak yapılmasını temin etmek, insanların daha konforlu ve sağlıklı mahallerde yaşama ve çalışmalarının temini için kalıcı çözümler getirmek, Yangın yalıtımı konusunda sektörün ve halkın bilinçlendirilmesi ve gerekli duyarlılığı sağlamak, Son teknolojik gelişmeleri üyelerimize bildirerek onları teknik konularda bilinçlendirmek, Yalıtım bilincinin gelişimini sağlayarak çevre kirliliğini önlemek, Seminerler, yayınlar, ve diğer aktivitelerle yalıtım konusunda bilgi kaynağı olmak, Yalıtımı ilgilendiren her konuda ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gibi konularda resmi makamlarla diyalog halinde olup ülkemizde yalıtımın çağdaş ülkeler seviyesine getirilmesi için her türlü çaba ve katkıyı koymak, Şartnameler, yöntemler ve kurallar geliştirip uygulayarak yalıtımın kalite performansını geliştirmek, Ortak konulardaki amaçlara ulaşmak için diğer sektör grupları (üniversiteler, vakıf ve dernekler, müteahhitler, kamu kuruluşları, vb.) ile işbirliği yapmak, Sektörün görüşlerinin kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsilcisi olmak, Bilim adamları ve öğretim üyeleri ile işbirliği yaparak kamuoyunu yalıtım konusunda bilinçlendirmek, İZODER'in ana amaçları olarak ifade edilebilir.
2010-10-02

En son haberler ve duyurular