Tekno Yapı Kimyasalları

Haberler

Teknogrout Ex Hızlı Priz Alan Rötresiz Akıcı Tamir Harcı

Her türlü betonarme yapıların tamir, bakım onarımı için ihtiyaç duyulan
Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan akıcı harç;
Teknogrout Ex
Tek bileşenli, rötre (büzülme) yapmayan, aderansı ve
mukavemeti yüksek, saha betonları, Uçak ve helikopter
pistlerinin tamirinde, rögar, menhol kapaklarının
yükseltilmesinde, çelik kolonların ve direklerin sabitlenmesinde,
her türlü endüstriyel makine yatakları altında, metro, otoyol,
baraj gibi mühendislik yapılarında, onarım, tamir ve betonarme
perdelerinin kiriş ile birleştiği yerler güçlendirme projelerinde,
prefabrike elemanların birleşimlerinde kullanılan
güvenilir bir üründür.

2018-04-20

En son haberler ve duyurular